Killing It


To lose my words in this smoke filled room,
If there's a way out, I'm gonna find out
As it burns my black eyes red

Repress this
My only regret: this memory
So we can convince them that this is all we are
Watch the martyrs when they face the ghosts
Shake hands as the waste surrounds you

Killing it will only make it stronger
Killing it will only help it box you in
Killing it will only make you lose your way

Shot down the last witness
Committed to finish, this is the beginning I can't miss
The fucking looks those people gave us
No fucking bullets can erase this

Repress this
My only regret: this memory
So we can convince them that this is all we are
Watch the martyrs when they face the ghosts
Shake hands as the waste surrounds you

Killing it will only make it stronger
Killing it will only help it box you in
Killing it will only make you lose your wayCaptcha
Liedje A Wilhelm Scream Killing It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Killing Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Wilhelm Scream Killing It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Killing It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.