Songtekst van A Wilhelm Scream: You Make Me Feel Like I Need A Psychiatric Evaluation

You Make Me Feel Like I Need A Psychiatric Evaluation


Where's my freedom?
Pick me up
I fell off the wagon again like clockwork
Where's my freedom?
Wash away the times we stripped our feelings naked
Now, you've got to know that there's been times when everything just seemed to fall in
Where's my freedom?
I forget the times we shared a single mattress
Where's my freedom?
White it out, the times we shared those epic glances
Now, just fade away
I can't be free
You've locked me down and ran off with myCaptcha
Liedje A Wilhelm Scream You Make Me Feel Like I Need A Psychiatric Evaluation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Make Me Feel Like I Need A Psychiatric Evaluationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Wilhelm Scream You Make Me Feel Like I Need A Psychiatric Evaluation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Make Me Feel Like I Need A Psychiatric Evaluation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.