Slit Wide Open


[Music: MCarlsson / Ablaze My Sorrow]
[Lyrics: ABrorsson]

There seems to be no meaning
There seems to be no hope
There seems to be no meaning
It's time to fetch the rope

These thoughts carve in my mind
The scars they make are eternal
My hate grows stronger each day
The hate towards life and myself

I'm drowning in this vicious river of suicidal thoughts
Stopped struggling for the surface a long time ago

These scars inside of me
Now slit wide open
My life has ceased to be
Now slit wide open

This painful agony
Come death set me free
My life has ceased to be
Now slit wide open

There seems to be no meaning
There seems to be no hope
There seems to be no meaning
It's time to fetch the rope

Is this the last you'll ever hear from me?
This remains to be seen
Does anyone really care?
I know that I don't

These scars inside of me
Now slit wide open
My life has ceased to be
Now slit wide open

This painful agony
Come death set me free
My life has ceased to be
Now slit wide openCaptcha
Widget
Liedje Ablaze My Sorrow Slit Wide Open is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Slit Wide Openmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ablaze My Sorrow Slit Wide Open downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Slit Wide Open in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.