From An Unknown Plane Of ExistenceThe powers of destruction fill my thoughts
Pure rage as yet unforeseen
Once my mind is at it's death
My reign shall forever be

Victory - my soul has been destroyed
Slaughter - of the countless hordes
War - unites the strong to rise
Torture - pure evil has been renewed

My form's an untamed beast
Roaming a land for which I do not care
This existence is incomplete
Until I taste the wines of their defeat

Pain - I no longer can withstand
Blood - I taste upon my lips
Death - unto the shapes of flesh
Hate - is what I possessCaptcha
Widget
Liedje Abyssic Hate From An Unknown Plane Of Existence is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied From An Unknown Plane Of Existencemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Abyssic Hate From An Unknown Plane Of Existence downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje From An Unknown Plane Of Existence in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.