Distance


And the distance in your eyes paralyzes me
And the words that stain your lips stain my soul
And now I can't deny that I must've missed the point
And I suffocate here in this cage
This alone
Save me now, don't let me drown and save me now
And I feel, I feel like I'm slipping away
Save me now, ooo the distance is less than what it seemsCaptcha
Widget
Liedje Acroma Distance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Distancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Acroma Distance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Distance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.