Sweat


You're so engraved your face in my mind flowing
You're so enslaved erased a witness to nothing
You're such a cage to me you keep me weak and vain
But I need your salty skin and your sweat

On me
Intoxicating me
Isolating me
It seemed so long a wait

You're so engraved your face in my mind flowing
You're so enslaved erased still I blister and stain
And you're such a cage to me it can't be wise to remain
But I need your salty skin and your sweat

On me
Intoxicating me
Isolating me
It seemed so long

You're so overcome by weeds
Still I feel the same
You're here you're finally here and it seemed so long a wait
And you're so overcome by weeds
Still I feel the same
You're here you're finally here and it seemed

Your healing sweat
On me
Intoxicating me
Isolating me
It seemed so long a wait
It seemed so long
You're here you're finally here
It seemed so long a wait
You're here finally here
It seemed so long a waitCaptcha
Widget
Liedje Acroma Sweat is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sweatmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Acroma Sweat downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sweat in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.