Songtekst van Across Five Aprils: The Sweet And Sour Speech

The Sweet And Sour Speech


Roll down the windows, the AC's busted
12 hours from home and empty pockets
Didn't get our garuntee another show for free
All for the sake of this rock n roll
It's time to switch drivers
My shift's over I've been driving for 8 hours
It's all worth it, when I plug in and the lights dim
The best 30 minutes of my lifeevery night
We'll always be here when the rubber hits the road
Dedication never ending
1 2 3 Go
Broken sticks and broken strings, every night
But that's the way it goes, it's alright
A life composed of sticks and strings
It's my release, my dedication comes from within
It's evident that this is my passion
This is the end to everything that's ending
This is the death to everything that dies
The fire behind us burns inside my heart
The fists might fly, but this stage is mineCaptcha
Liedje Across Five Aprils The Sweet And Sour Speech is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Sweet And Sour Speechmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Across Five Aprils The Sweet And Sour Speech downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Sweet And Sour Speech in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.