Inflamed Nerve Endings


I will meet you underwater
Dressed in white your eyes ablaze
Tonight you'll sleep out on my couch while
I lie in bed all night awake
A room away while l listen
To you breathing in and out
And I wait

I started falling
So long ago, when I met you
And oh, to hit rock bottom
You will know it when I do

I will meet you underwater
I'll let you kill me every day
But God I'm tired and I'm burning
Can I be there when you rain
When you rain

It hurts so bad
It hurts so bad
Can you make this go away?Captcha
Liedje Adair Inflamed Nerve Endings is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Inflamed Nerve Endingsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Adair Inflamed Nerve Endings downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Inflamed Nerve Endings in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.