Songtekst van Adam Sandler: The Excited Southerner Gets Pulled Over

The Excited Southerner Gets Pulled Over


[Adam Sandler]:

And now the excited Southerner gets pulled over by a cop

[Cop]:

Do you realize how fast you were going sir?

{Excited Southerner]:
Yesyes I doand uh there is an explanation for thatfirst of alllet me
start off by sayingIIIIIyouyouyou youwork very
hardand I do respect what you doprotectin and uh
servinIIIspeedometergot thelead footyou got the radar
gunnot reliableIIgot the diarrheagot toget homefor
thewhooituhit pregnant wifeshe's at the hospital right
nowgiving birth to twinsI gotta get theregotthe guy next to me
wasgoing faster than mejust keeping upwith the trafficmy
cousin'salso a state trooperin New Jerseymaybe you could talk toa
tree branch wascovering the speed limit signwith aand a truck was
tailgating meI just hope

[Cop]:
Yeah yeah yeah yeah yeah Here's your ticket Save it for the judgeCaptcha
Liedje Adam Sandler The Excited Southerner Gets Pulled Over is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Excited Southerner Gets Pulled Overmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Adam Sandler The Excited Southerner Gets Pulled Over downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Excited Southerner Gets Pulled Over in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.