Days Of Phoenix


I remember when
I was told the story of crushed velvet,
Candle wax, and dried up flowers

The figure on the bed,
All dressed up in roses, calling
Beckoning to sleep offering a dream

The words were as mystical
As purring animals
The circle of rage the ghosts on the stage appeared

The time was so tangible
I'll never let it go
Ghost stories handed down, reached secret tunnels below

No one could see me

(Ohhhhh)
I fell into yesterday
(Ohhhhh)
Our dreams seemed not far away
I want to, I want to, I want to stay
(Ohhhhh)
I fell into fantasy

The words were as mystical
As purring animals
The circle of rage the ghosts on the stage appeared

The time was so tangible
I'll never let it go
Ghost stories handed down, reached secret tunnels below

No one could see me

(Ohhhhh)
I fell into yesterday
(Ohhhhh)
Our dreams seemed not far away
I want to, I want to, I want to stay
(Ohhhhh)
I fell into fantasy

(Backround Oh's)

The girl on the wall always waited for me,
And she was always smiling
The teenage death boys,
The teenage death girls and everyone was dancing
Nothing could touch us then,
No one could change us then,
Everyone was dancing
Nothing could hurt us then,
No one could see us then,
And everyone was dancing,
Everyone was dancing

No one could see me

(ooooh)
I fell into yesterday
(ooooh)
our dreams seemed not far away
I want to, I want to, I want to stay
(ooooh)
I fell into fantasy

Our dreams seemed not far away
Our dreams seemed not far away, hey
Our dreams seemed not far away
I fell into fantasyCaptcha
Liedje AFI Days Of Phoenix is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Days Of Phoenixmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Days Of Phoenix downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Days Of Phoenix in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.