Of Greetings And Goodbyes


Now ending discreetly, just like a hidden sin,
as I go under please tuck me in
Make me invisible
This hidden explosion calls for a wandering cast with no direction
Enter all monsters let us twist another fairy tale
( whoa whoa)Go kill the lights, we'll glow till morning comes
Then we go under ( whoa whoa)
I'll say goodnight and bow to everyone
Then we go under
The beauties are sleeping as fruit just rots away
Today go hungry
Let it begin
Make me invincible
There was a weeping I carried down today, a sigh worth keeping
Deep within divinity let's star another secret show
( whoa whoa)Go kill the lights, we'll glow till morning comes
Then we go under ( whoa whoa)
I'll say goodnight and bow to everyone
No need to worry it is just another monster
No need to fear here in the secret show
No need to worry I am just another monster
In you, I'll see me, in the secret show
( whoa whoa)Go kill the lights, we'll glow till morning comesCaptcha
Liedje AFI Of Greetings And Goodbyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Of Greetings And Goodbyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Of Greetings And Goodbyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Of Greetings And Goodbyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.