Ska Sucks


Ska Sucks
Ska revival isn't cool you stupid fucks
And if you don't believe me you're a schmuck
But the trend will die out with any luck
Rudy, A message to you Rudy [x3]
FUCK YOU RUDY!
Ska Sucks
Ska revival isn't cool you stupid fucks
And if you don't believe me you're a schmuck
But the trend will die out with any luckCaptcha
Liedje Against All Authority Ska Sucks is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ska Sucksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Against All Authority Ska Sucks downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ska Sucks in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.