Alternative - Another TrendPreaching things
You don't even understand
Being alternative
Just another trend

Acting depressed
To trick all the rest
You say you are you
But I can see through you

People believe
Your lie-based truth
Even I must admit
Your talks are really smooth

Alternative - another trend
Alternative - a disguise
Alternative - another trend
Alternative - just theater

By telling your misery
You try to earn pity
I only can say
Stop your STUPID GAMECaptcha
Liedje Agathocles Alternative - Another Trend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Alternative - Another Trendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Agathocles Alternative - Another Trend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Alternative - Another Trend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.