Fuckin' Loaded


Ok lets go
Cops try to stall me
People wanna brawl me
Tough stay outta my way
Shes such a different girl in the middle of the world
But i love her anyway
It doesnt't make a difference
Make a difference what they say
'cause in the very end im fuckin loaded every day
Im fucking loaded
But i still love the way we fight
Because i know it
She sent a letter out tonight
Because i like it
The stars are shinin out so bright
Don't tell us where to die
Rock stars don't get cought
Its ok 'cause shell make you part of her plan
Run, shoot, steal the loot
? american skin
Hey hey keep her in the pit
Be careful what you say
'cause in the very end im fuckin loaded every dayCaptcha
Liedje Agent 51 Fuckin' Loaded is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fuckin' Loadedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Agent 51 Fuckin' Loaded downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fuckin' Loaded in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.