So Real To Me


I was lost deep in sin
Jesus came and took me in
Now I feel I've got a friend
I got a friend in him

Every time I feel the spirit
Moving in my heart, I pray
And it always make me say
Keep me day by day

He's so real to me
(God is so real)
So really real so, so really real
(God is so real)
So real, so real

So real to me
(God is so real)
He's so really real
So real to me

Every time I feel the spirit
Moving in my heart I pray
And it always make me sayCaptcha
Liedje Al Green So Real To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied So Real To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Al Green So Real To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje So Real To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.