Antarctica


Long before I ever saw
The frost upon your face
I was haunted by your beauty
And it drew me to this place
I felt the chill of mystery
With one foot on your shore
And then and there resolved to go
Where no man had before

CHORUS
Maybe I was snowblind
But it seemed the wind spoke true
And I believed its stories then
As dreamers sometimes do
In Antarctica
In Antarctica

Who knows what the powers may be
That cause a man to go
Mindless of the dangers
Out across the virgin snow
Seduced by this ambition
I easily forget
The hopeless quest of Shackleton
The dreamlike death of Scott

CHORUS

Maybe I was snowblind
Perhaps it sapped my will
But something of my innocence
Is wandering there still
In Antarctica
In Antarctica
In Antarctica
In AntarcticaCaptcha
Liedje Al Stewart Antarctica is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Antarcticamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Al Stewart Antarctica downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Antarctica in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.