Fields Of France


(Al Stewart)

His flying jacket still has her perfume
Memories of the night
Play across his mind
High above the fields of France

A single biplane in a clear blue sky
1917, no enemy was seen
High above the fields of France

Oh she looks
But there's nothing to see
Still she looks
Saying come back to me

He tells her just remember me this way
Fore here am I more true
Than anything I do
High above the fields of France

Oh she looks
Though he'll never come back
And the letter that came
Was bordered in black

She'll find somebody else
But not forget
Leaving her regrets
Like vapour trails of jets
High above the fields of FranceCaptcha
Liedje Al Stewart Fields Of France is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fields Of Francemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Al Stewart Fields Of France downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fields Of France in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.