A Chance With You


By Alana Davis

You make me whole
But we still have places left to go
But my life, heart and soul
Is yours for the sharing, let me know

With all you've seen
You still keep your heart set on your dreams
You're so strong you should rest assured
Anything in this world you want is yours

I don't have a chance with you
But I'm gonna let you find that all your love is better in my mind
You don't have the heart to let me go
I'm gonna let you fly and all the rest
I'll find on my own

This life we lead
Takes everything you've got and lets you bleed
But when you see that you're not alone
It'll open wider than you know

I know what you're feeling when you're willing to break
And I see all the pressure that you're willing to takeCaptcha
Liedje Alana Davis A Chance With You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Chance With Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alana Davis A Chance With You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Chance With You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.