Easy To Love


By Alana Davis

Like a sparrow with a wounded wing
Left all alone, to a tree I'll sing
But it can't respond to my melody
And it can't lend me harmony
It's just one my one thin lonely voice
And it's not my choice to be alone
But I've come too far now to go back home
On my own it's no fun to roam
I've got to find me someone to be around
When all these blues get me down
Maybe you've got the time
Maybe you'll share yourself with me
I don't need to call you mine

Just like you, babe I need to be free
And just like you, babe I need to be me
Just like you, baby I would be so easy to love

I don't want someone to watch over me
I don't care about the holes in your jeans
You just come and you do what you do
And could you be there baby when I call for you
I could use some peace of mind

It's not my choice to be alone
But I've come to far now to run back home
On my own it's no fun to roam
I've got to find me someone to be around
When all these blues get me down
Maybe you've got the time
Maybe you'll share yourself with me
I don't need to call you mine

Just like you baby I need to be free
Just like you baby I need to be me
Just like you baby I would be so easy to loveCaptcha
Widget
Liedje Alana Davis Easy To Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Easy To Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alana Davis Easy To Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Easy To Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.