Murder



There's a bleeder in my kitchen
And he's pouring on my floor
There's a killer in my hallway
And he's scratching at my door
I think I might have heard some screaming
I might have heard somebody cry
Now I wonder am I dreaming
Or is my mind telling me a lie
Well I can't run any further
And I can't hide anymore
And I think there's been a murder
Up on the ground floor
There's a boa in my bathroom
And he's coiling in my sink
He wants my cats I think
Paranoia in my house now and I'm balanced on the brink
Well I can't run any further
And I can't hide anymore
And I think there's been a murder
Up on the ground floor
I'm living in a basement flat in a quiet part of town
I bet you wonder where my head is at when I'm imagining all these sounds
I'd check it out but I'm glued to my chair
I can't make it to the door
I could be bugging but i'd gladly swear
I just heard a body hit the floor
And I can't run any further
I can't hide, I can't hide anymore
And I think there's been a murder up above me on the ground
On the ground floor







Captcha
Liedje Alana Davis Murder is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Murdermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alana Davis Murder downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Murder in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.