God Shaped Hole


Desperate and depraved
You've lost your way again
Broken and battered
Towards the face of sin
Demons and thieves
Distract the path you choose
Tunnel vision prevents the world
From ever reaching peace

You know, you know
Been there before
You know, you know
You're not really sure
Your god shaped hole
You know, you know
Within yourself
We're here to help

It's what you want but maybe not
Your quest your curse it can't be stopped
Throw it in It's where it begins
To take control from your god shaped holeCaptcha
Widget
Liedje Alchemist God Shaped Hole is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied God Shaped Holemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alchemist God Shaped Hole downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje God Shaped Hole in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.