Wandering And Wondering


I feel and I smell and I taste and I see
Experiences they dub reality
I'm living life's journey the best that I can
But sometimes I find I don't know where I am
I often perceive the world out of context
The more that I wonder the more I'm perplexed
So I look to balance and self harmony
While I'm in life and wile life is in me

I am being who is unique
What I discover depends what I seek
I wish to travel without to within
To discover existence outside of my skin

I feel and I smell and I taste and I see - understand reality
I'm living life's journey the best that I can -
But often I find I don't know where I am
I often perceive the world out of context
But wondering makes me perplexed
I look to balance and self harmony while I'm in life
And wile life is in me

I feel, smell, taste and I see
Experience called reality
And I live the best that I canCaptcha
Liedje Alchemist Wandering And Wondering is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wandering And Wonderingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alchemist Wandering And Wondering downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wandering And Wondering in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.