Get Back


Yeah, yeah, yeah, oh yeah! (4x)

Baby dance with me,
And feel the waves,
Feel the waves
Baby come with me,
Fall into place,
Fall in place
You will want,
Wa-wa-wa want speaking,
Is no time,
And my se-se-se-sexy bikinis will drop
Tic-tac-toe go play me nonstop
Tonight I will make you mine

Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back ASAP
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back ASAP
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back ASAP
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back ASAP

Yeah, yeah, yeah, oh yeah [ x 8]

You will want,
Wa-wa-wa want speaking,
Is no time,
And my se-se-se-sexy bikinis will drop
Tic-tac-toe go play me nonstop,
Tonight I will make you mine

Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back ASAP
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back ASAP
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back ASAP
Boy you make me high, I I I want you to try-y-y,
Get back ASAP

Boy you make me high (hi-hi-hi-hi), to (to-to-to-to),
Get back ASAP
Boy you make me high (hi-hi-hi-hi), to (to-to-to-to),
Get back ASAP
Boy you make me high (hi-hi-hi-hi), to (to-to-to-to),
Yeah, yeah, yeah, oh yeah
Boy you make me high (hi-hi-hi-hi), to (to-to-to-to),
Get back ASAPCaptcha
Widget
Liedje Alexandra Stan Get Back is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Backmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexandra Stan Get Back downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Back in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.