Another Way


Love will find another way
No one more will be blind
Love will find another way
Your way

Everyday can be the lowest
Or the one that takes you to the top
You will never know where's right or wrong
Oh oh oh
In your life you feel confusion
You're afraid for all his mystery
Never let your mind reveal your soul

Love will find another way
Love will find another way
Love will find another way
Your way

Tell me why we do keep fighting
Some of us could rest and get it right
Learn to love yourself and face the proudCaptcha
Widget
Liedje Alexia Another Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Another Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexia Another Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Another Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.