Don't Love Me Baby


Don't love me baby
I don't want you
No no no no
I see you walking under the rainfall
Let you know that you're part of my life
It's so hard to declare that it's over
You're still in my mind, in my mind
No no no no
Come on baby
No no no no
Get out of my life

Don't love me baby
I don't want you
Cause my heart can't resist tonight
No no no no
Come on baby, hello
I wanna love you forever
I hear you talk to me about the future
But you're just fooling me with your lies
Once you said that it would last forever
With you by my side, by my side
No no no no
Hello, babyCaptcha
Liedje Alexia Don't Love Me Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Love Me Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexia Don't Love Me Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Love Me Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.