Let The Music Play


Don't you want me
Don't you know it's so hard to read my mind
Don't you need me
Don't you need me
Let the music play over and over
Move on up, get it on, run away
Let the music play over and over
Ease your mind and you'll be free

Let the music play over and over
Move on up, get it on, run away
Let the music play over and over
Ease your mind and you'll be free

When you're not in the right mood
All you need is to cry
Mama's thinking that you're good
But you feel like you're dying

Can't stop your heart from beating
When you're falling in love
Can't you feel how your heart is beating
Deep inside you

Let the music play

Getting out of your bedroom
Starting to make up your mind
Life is better without gloom
Leave your sorrow behind

Don't stop your heart from beating
If you want to be loved
Can't feel how your heart is beating
Deep inside you

Let the music play

Don't you want me
Don't you know its so hard to read my ming
Don't you need me
Don't you need me

Let the music play over and over

Let the music play over and over
Ease your mind and you'll be free

Let the music playCaptcha
Liedje Alexia Let The Music Play is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let The Music Playmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexia Let The Music Play downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let The Music Play in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.