Summer Is Crazy


Music is the key to fall in love
Music is the answer of the world
Music is the power to survive
When I feel down
Even if I'm wasting all my time
Trying to get your face out of my mind
The summer takes you back into my hear
tInto my soul

Remember the time when we were spending afternoons
Making love we used to fly on the sun
Recall the day we broke the rules we jumped the wall
You know that I would never loose your love

I'm feeling like a dandy around the world
Open my heart and keep on trying to find your love
I can't see this passion drift apart
I thought that I would never miss your love

The summer is crazy ah ah
La la la laThe summer is crazy ah ah
La la la la
The summer is crazy tonight
The summer is crazy tonight
The summer is crazy tonight
La la la la

I keep on thinking how you did me wrong
My love was true and I would never let it go
I need to find the way to save my heart
'Cause I know that I will never have your loveCaptcha
Widget
Liedje Alexia Summer Is Crazy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Summer Is Crazymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexia Summer Is Crazy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Summer Is Crazy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.