Feeling Alive


Tonight I feel like I've died,
She looked right into my eyes,
And I know that she saw me staring at her,
Cause my mind started racing, the rest's just a blur
So look me in the eye and say it's wrong,
Tell me that these feelings won't go on, oh no,
Cause tonight,
It's alright,
For this love to survive,
Can't deny,
I'm feeling alive
So we stay up just talking all night,
As we lay there, the world rushing by,
And I know that she's thinking we just can't survive,
But I know that she's wanting and feeling alive
So look me in the eye and say it's wrong,
Tell me that these feelings won't go on oh no,
Cause tonight,
It's alright,
For this love to survive,
Can't deny,
I'm feeling alive oh,
I'm feeling alive oh yeah,
I'm feeling alive
Cause tonight,
It's alright,
For this love to survive,
Can't deny,
I'm feeling alive,
I'm feeling alive oh yeah,
Feeling aliveCaptcha
Liedje Alistair Griffin Feeling Alive is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feeling Alivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alistair Griffin Feeling Alive downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feeling Alive in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.