Oblivion


Smiles at me softly, I know her for sure
Scent of her perfume is Christian Dior
I know it must be wrong cos it surely can't be right
Gonna go out and I'm gonna get lost tonight
CHORUS
Here I go again
She's outer space and in my mind
Nothing between us now but the chemistry is suicide
And from this place we both can run and dance into oblivion
Here I go again
Ask her, her name and she says Miss Understood
But I prefer crazy, now buy me a Bud
Though we know it must be wrong cos it surely can't be right
Gonna go out and gonna get lost tonight
CHORUS
Here I go again
She's outer space and in my mind
Nothing between us now but the chemistry is suicide
And from this place we both can run and dance into oblivion
Wide boy beaten up car looking for a life but he never gets far
School's out pick up a girl never get home gonna see the world
Wide boy beaten up car looking for a life but he never gets far
School's out pick up a girl never get home gonna see the world
Morning has broken it's seven AM leave by her her window I've done it again
Though I know it must be wrong cos it surely can't be right
Gonna go out and I'm gonna get lost to night
CHORUS
Here I go again
She's outer space and in my mind
Nothing between us now but the chemistry is suicide
And from this place we both can run and dance into oblivion
And dance into oblivion
And dance into oblivionCaptcha
Liedje Alistair Griffin Oblivion is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oblivionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alistair Griffin Oblivion downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oblivion in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.