Songtekst van All About Eve: Frida Of Blood And Gold

Frida Of Blood And Gold


Slowmotion driving through the fall
I feel the steel as you recall
It's like your house
It's built to never be sold
It's like your clothes
Made of blood and gold

Rise up black angel to the sky
And bleed your raindrops from on high
It's like your wings
They never attempted to fly
It's like your beauty
Made of blood and goldCaptcha
Liedje All About Eve Frida Of Blood And Gold is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Frida Of Blood And Goldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All About Eve Frida Of Blood And Gold downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Frida Of Blood And Gold in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.