Bittersweet


I Can't Forget Your Smile These Days
I Miss You So Much
But I'm Here You're There Now
I Can't Forget Your Tender Smile
Smiling's Enough
To Bring Me Home Again

If I Had One Wish
You'd Be Here With Me
So Please Don't Forget
This Trips Bittersweet
I'll Write Home Soon

I Can't Forget Your Smile These Days
Smilings Enough
To Bring Me To My Knees

If I Had One Wish
You'd Be Here With Me
So Please Don't Forget
This Trips Bittersweet
I'll Be Home Soon
Home Soon

I Can't Forget Your Smile
Haven't Seen It In A While
But I'm Here You're There Now
The Days Are So Slow NowCaptcha
Widget
Liedje All Wound Up Bittersweet is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bittersweetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Wound Up Bittersweet downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bittersweet in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.