Fairweather Friend


Lyrics And Music By Karl Alvarez

Hey How You Been Nice To See You Again My Fairweather Friend
It's To Cool To See A Face From Way Back When My Fariweather Friend
When I'm Riding High Your Always By My Side
When I'm Laidlow You Abandon Me

How Do You Do What Can I Do For You My Fairweather Friend
Better Use Me Up Now While I'm Still Of Use My Fairweather Friend
When I'm Riding High Your Always By My Side
When I'm Laidlow You Abandon Me

Don't See You Around Here Anymore
I Really Don't The Have Time For You My Fairweather Friend
Don't Want To Have To Be Nice To You My Fairweather Friend

When I'm Riding High Your Always By My Side
When I'm Laidlow You Abandon Me

Don't See You Around Here Anymore
I Really Don't Have Time For You My Fairweather Friend
Don't Want To Have To Be Nice To You My Fairweather Friend
There's No Room In My Life For You My Fairweather Friend
Time To Say Goodbye To You My Fairweather FriendCaptcha
Widget
Liedje All Fairweather Friend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fairweather Friendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Fairweather Friend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fairweather Friend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.