Problematic


Ambition has its price
Nothing ever works out for me
I forget everything im told
Now i fucken lost my keys
AGAIN!!
Wont let anything go smooth
Wont let nothing rest

Im Problematic 4x

Theres always something wrong
Nothing ever works for me
Makes me so absent minded
Trip on my own two feet
Nothings ever good enough
Even when ive done my best

Im Problematic 3x

Wont let anything go smooth
Wont let nothing rest
Even when ive done my FUCKING best!!

Im Problematic
Im Problematic
Im ProblematicCaptcha
Liedje All Problematic is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Problematicmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Problematic downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Problematic in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.