Above The Clouds


Love lifts us up 2x

Remember the pain we put eachother through
Remember the tears you cried, I cried too
Remember how close we came, to giving up
Remember the heartaches that were destroyed
Remember the arguments, we employed
Remember the lines we drew, and the lines we crossed

If we had known it would be so hard,
would we have set out on this road together
Now when I look into your eyes I can see forever

Chorus
We're flying above the clouds, so beautiful & clear
We're flying above the clouds, I can see happiness from here

Love lifts us up 2x

Remember the silence living in the dark
Remember the desperation in my heart
Remember how close we came, to giving up

We were caught up in our storm, I didn't think that we would make it
We have only stood our grounds, now the storm is breaking

Chorus

Sweet love, to a higher ground
Love lifts us up 2x

If we had known it would be so hard,
would we have set out on this road together
Now when I look into your eyes, I can see forever

Chorus 2x

We're flying so beautiful love lifts us up
There is so much happiness don't ever stop

Aye yea yea yea aye yea yea aye yea oh yea oh oh ohhCaptcha
Widget
Liedje Amber Above The Clouds is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Above The Cloudsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Amber Above The Clouds downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Above The Clouds in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.