Glory


It's good to see you here again
thought you almost died
remember when we were listening
you barely had to try
got me falling from the sky
please tell me lie after lie
now I know they're gonna take my glory
from the ones I left behind
and I know they're gonna say they're sorry
but I'll never change my mind
everybody's gonna find me out

I'm going down this time
everybody's gonna know about the mess you
left behind
got me falling from the sky
please tell me lie after lie
now I know they're gonna take my glory
from the ones I left behind
and I know they're gonna say they're sorry
but I'll never change my mind

hey hey hey hey hey x2
you say I'm lazy then you lie around
you try to put me down

I know you're crazy when I see you spin
you're head around
got me falling from the sky
please tell me lie after lie
now I know they're gonna take my glory
from the ones I left behind

hey hey hey hey hey x2
now I know they're gonna take my glory
and I know they're gonna say they're sorry
and I know they're gonna say they're sorry
no I'm never gonna tell my storyCaptcha
Widget
Liedje American Pie Soundtrack Glory is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glorymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje American Pie Soundtrack Glory downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glory in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.