One Of These Days


There's no justice
There ain't no peace until you're dead
One step forward and two steps back
Flowery poetry dowsed in hate
And if there's a love I hope we find it
Cuz there's a life to live out there
Smothered in obedience
I know there's no rebel song to sing
I know there's no chorus to this tragedy
Wander where exiles wander
Cuz there's a life to live out there
Smothered in obedience
There's a life to live out there
But you have to try one of these days
And if there's a chance I hope we take it cuz
There's a hope to have out there
There's a million rebel songs unwritten
There's a million rebels unsung
There's a hope to have out there one of these daysCaptcha
Widget
Liedje American Steel One Of These Days is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Of These Daysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje American Steel One Of These Days downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Of These Days in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.