Flower Of Blood


In a bad land
Thirsty for water
Ruled by thorns and weeds
Hard like stone
Dry like a desert
Brought by the wind
A little seed germinates
The beautiful flower of blood
It was born
Destroying all evil
Creating life
Giving fruit
The wind of the spirit
Holy Spirit
The seed of love
Was born in my heart
The beautiful flower of bloodCaptcha
Widget
Liedje Amos Flower Of Blood is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flower Of Bloodmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Amos Flower Of Blood downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flower Of Blood in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.