Songtekst van Amy Grant: O Love That Will Not Let Me Go

O Love That Will Not Let Me Go


O love that will not let me go
I rest my weary soul in Thee
I give Thee back the life I owe
That in thine ocean depths its flow
My richer, fuller be

O Light that followest all my way
I yield my flickering torch to Thee
My heart restores its borrowed ray
That in thy sunshines glow its day
May brighter, fairer be

O Joy you seek me through the pain
I cannot close my heart to thee
I trace the rainbow through the rain
And feel the promise is not vain
That morn shall tearless beCaptcha
Liedje Amy Grant O Love That Will Not Let Me Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied O Love That Will Not Let Me Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Amy Grant O Love That Will Not Let Me Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje O Love That Will Not Let Me Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.