Songtekst van An Albatross: The Triumph Of The Lazer Viking

The Triumph Of The Lazer Viking


It's an exercise,
So euthanize!
For shapely hips and thighs
Cut the butt,
In a fuckin' rut
Quell them then,
Hush those saddened sighs!
You win the prize,
Viking glowing eyes
Yeah, it's a problem and we all gotta deal with it
So get out marching along!
I'm the Vikingchild, my power don't disintegrate
The marching makes you strong!
Eat your vitamins on time
Tussinned, healthy, and in line
Pills and stomach chime,
Motherfuckin' feelin' fineCaptcha
Liedje An Albatross The Triumph Of The Lazer Viking is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Triumph Of The Lazer Vikingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje An Albatross The Triumph Of The Lazer Viking downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Triumph Of The Lazer Viking in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.