Songtekst van An Albatross: You Can't Take That Hot-Rod With You When You Go

You Can't Take That Hot-Rod With You When You Go


Today, they buried a good man
It got me to thinking about all of the worthless shit
The plastic people worry their lives away with
Man, life isn't mortgages,
Life isn't diamonds, baby (*shine*shine*)
Life's not your sports car or SUV
Life's not traffic
Life's not made of plastic
Life's not made of plasticCaptcha
Liedje An Albatross You Can't Take That Hot-Rod With You When You Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Can't Take That Hot-Rod With You When You Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje An Albatross You Can't Take That Hot-Rod With You When You Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Can't Take That Hot-Rod With You When You Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.