Creeping Death


Slaves
Hebrews born to serve, to the Pharaoh
Heed
to his every Word, live in Fear
Faith
of the unknown One, the Deliverer
Wait
Something must be done, four hundred Years
So let it be written
so let it be done
I'm sent here by the chosen One
So let it be written
so let it be done
To kill the first born Pharaoh Son
I'm Creeping Death
Now
let my People go, Land of Goshen
Go
I will be with Thee, Bush of Fire
Blood
running red and strong, down the Nile
Plague
Darkness three Days long, Hail to Fire
So let it be written
so let it be done
I'm sent here by the chosen One
So let it be written
so let it be done
To kill the first born Pharaoh Son
I'm Creeping Death
Die by my Hand
I creep across the Land
Killing first born Man
Die by my Hand
I creep across the Land
Killing first born Man

rule the Midnight Air, the Destroyer
Born
I shall soon be there, deadly Mass
creep the Steps and Floor, final Darkness
Blood
Lambs Blood painted Door, I shall pass
So let it be written
so let it be done
I'm sent here by the chosen One
So let it be written
so let it be done
To kill the first born Pharaoh Son
I'm Creeping DeathCaptcha
Liedje Ancient Ceremony Creeping Death is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Creeping Deathmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ancient Ceremony Creeping Death downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Creeping Death in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.