Grow Young With YouThe cool grass of the river bank
We were lying there, we were soaking wet
Feeling things we'd never felt
We were jumping in deep as we could get
That night, that night
The moon so bright
Your touch, your kiss
Let's keep it lie this

I wanna grow young with you baby
And cheat ol' Father Time
I wanna grow young with you baby
Make sure that sun keeps shinin'
On those crazy barefoot love-sick kids
With fearless hearts and souls
I wanna grow young with you baby
Too young to ever grow old

I'm not afraid to let the years roll past
'Cause every day with you i feel more alive
It's a state of heart and state of mind
At this rate we may never die
I think this works
Let's drive in reverse
Back to those days
Those sweet summer days

I wanna grow young with you baby
And cheat ol' Father Time
I wanna grow young with you baby
Make sure that sun keeps shinin'
On those crazy barefoot love-sick kids
With fearless hearts and souls
I wanna grow young with you baby
Too young to ever grow old

No fear, no rules
We'll be love's fools
Just like we were that night
The moon so bright
We took the chance
We danced the dance
Your touch, your kiss
Let's keep it like this

I wanna grow young with you baby
And cheat ol' Father Time
I wanna grow young with you baby
Make sure that sun keeps shinin'
On those crazy barefoot love-sick kids
With fearless hearts and souls
I wanna grow young with you baby
Too young to ever grow old

I wanna grow young with you baby
Come on and run with me baby
I wanna grow young with you baby
Too young to ever grow oldCaptcha
Widget
Liedje Andy Griggs Grow Young With You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Grow Young With Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andy Griggs Grow Young With You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Grow Young With You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.