My Kind Of Beautiful


She's black smoke forming across the sky
I ask for water and she brings me wine, she brings me wine
She's one part angel, the other part sin
I say I'm tired and she says, let's go again
Let's go again

Chorus:
My kind of, my kind of beautiful
Lover and friend
If I'm dreaming, please don't wake me up
I wanna see how, how the story ends

She's a bad moon risin'
She's the sunlight through the rain
She's the calm before the storm
Yeah she's a hurricane
A hurricane

Oh, Sunday morning service, with that look in her eye
I never heard the preacher's words but I saw the light
I saw the light

Chorus:
My kind of, my kind of beautiful
Lover and friend
If I'm dreaming, please don't wake me up
I wanna see how, how the story ends

I wanna see how it ends

If I'm dreaming, please don't wake me up
I wanna see how, how the story ends

My kind of, my kind of beautiful
Lover and friend
If I'm dreaming, please don't wake me up
I wanna see how, how the story ends







Captcha
Liedje Andy Griggs My Kind Of Beautiful is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Kind Of Beautifulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andy Griggs My Kind Of Beautiful downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Kind Of Beautiful in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.