-No Name-Way before i was born
The lord had thought of me
Before i knew about Heartaches
My whole life he could see
Before i knew about Him
He called me by my name
And he did all of that
For someone like me

I used to think i was somebody
When i played this old guitar
But he filled me with his sweet love
And in his eyes now im a star
Yet he loved me for whats inside
And thats the way he'll always be
Yeah and he did all of that
For someone Like Me

Well i dont really know
If i could die for someone
But i know I couldnt stand there
And watch those people kill my son
So maybe Lord had took some time
And now i finally see
That you did all of that
For someone like me

Yeah you did all of that
For someone just like oh just like yeah just like meCaptcha
Widget
Liedje Andy Griggs -No Name- is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied -No Name-mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andy Griggs -No Name- downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje -No Name- in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.