Songtekst van Andy Griggs: She Don't Know I Really Need Her

She Don't Know I Really Need Her


She thinks I walk on water;
She thinks I hung the moon
She tells me every mornin',
"They just don't make men like you"

She thinks I've got it together;
She swears I'm as tough as nails
But I don't have the heart to tell her,
That she don't know me that well

She don't know how much I need her;
She don't know I'd fall apart,
Without her kiss, without her touch,
Without her faithful lovin' arms
She don't know that it's all about her;
She don't know I can't live without her
She's my world, she's my everything,
And she thinks she needs me

Sometimes, she cries on my shoulder,
When she's lyin' next to me
But she don't know that when I hold her,
That she's really holdin' me, holdin' me

She don't know how much I need her;
She don't know I'd fall apart,
Without her kiss, without her touch,
Without her faithful lovin' arms
She don't know that it's all about her;
She don't know I can't live without her
She's my world, she's my everything,
And she thinks she needs me

Instrumental break

Yeah, now the funny thing is,
She thinks she's the lucky one

She don't know how much I need her;
She don't know I'd fall apart,
Without her kiss, without her touch,
Without her faithful lovin' arms
She don't know that it's all about her;
She don't know I can't live without her
She's my world, she's my everything,
And she thinks she needs me

She thinks I walk on water;
She thinks I hung the moon

Instrumental fade outCaptcha
Liedje Andy Griggs She Don't Know I Really Need Her is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She Don't Know I Really Need Hermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andy Griggs She Don't Know I Really Need Her downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She Don't Know I Really Need Her in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.