It's Your Life


I know where you go
And I know where you been
I know what you been up to
You know, some say it's a sin

But it's all right
It's your life
And I'll only be in it
For a little while
You'll only be in it
For a little while

Hey, everybody
Everybody, do what you can
Hey, everybody
Everybody, do what you can

Nothing is forever
We're only passing through
As long as you hurt nobody
I said, do what you wanna do, yeah

It's all right
It's your life
And I'll only be in it
For a little while
I'll only be in it
For a little while

Hey, everybody
Everybody, do what you can
Hey, everybody
Everybody, do what you can
Hallelujah

You and me, it felt like freedom
Adam and Eve in the Garden of Eden

I know where you go
And I know where you been
I know what you been up to
You know, some say it's a sin

But it's all right
It's your lifeCaptcha
Liedje Andy Kim It's Your Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Your Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andy Kim It's Your Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Your Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.