Rock Me Gently


Ain't it good
Ain't it right
That you are with me here tonight
The music playing
Our bodies swayin' in time
In time, in time, in time

Touching you so warm and tender
Lord, I feel such a sweet surrender
Beautiful is the dream that makes you mine

Mmm
Rock me gently
Rock me slowly
Take it easy
Don't you know
That I have never been loved like this before

Baby, baby
Rock me gently
Rock me slowly
Take it easy
Don't you know
That I have never been loved like this before

Oh my darling
Oh my baby
You got the moves that drive me crazy
And on your face I see a trace of love
Of love, of love, of love
Come hold me close
Don't let me go
I need you, honey
I love you so
You were made for me by the stars above

Oh, rock me gently
Rock me slowly
Take it easy
Don't you know
That I have never been loved like this before

And baby, baby
Rock me gently
Rock me slowly
Take it easy
Don't you know
That I have never been loved like this before

Rock me gently
Rock me slowly
Take it easy
Don't you know
That I have never been loved like this before

Ain't it good
Ain't it right
That you are with me here tonight

Rock me gently
Rock me slowly
Take it easy
Don't you know
That I have never been loved like this before

Baby, baby
Rock me gently
Rock me slowly
Take it easy
Don't you know
That I have never been loved like this beforeCaptcha
Liedje Andy Kim Rock Me Gently is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rock Me Gentlymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andy Kim Rock Me Gently downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rock Me Gently in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.