SW4


the lights have all turned red
on holloway road
a pale vision of inertia
in cold halogen glow

the last clapham bound train
is waiting to leave
but the engine-driver's fallen
asleep at the wheel

when i picked up the phone
my hopes were put on hold
the outgoing wires were humming
my heart was growing cold

no rattling of keys
no break before the dawn
i still wait for my relief
what's taking him so long?Captcha
Widget
Liedje Anekdoten SW4 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied SW4mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anekdoten SW4 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje SW4 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.