King Of The World


I wish I was king of the world
I'd give you everything, diamonds and pearls
Yeah, I'd give you all that I had
Yeah, I'd give you all I had

Yeah, when I'm king of the world
Yeah, when I'm king of the world

What I was still drags me down
Those dreadful days and nights still haunt me now
Less said about the way we were
More the chance I could be your shelter

Yeah, when I'm king of the world
Yeah, when I'm king of the world

Yeah, when I'm king of the world
Yeah, there'll be no more pain
No sorrow when I'm king of the world
No sorrow when I'm king of the world
No sorrow, no sorrow
No sorrow, no sorrow
No sorrow, no sorrow

When I'm king of the world
When I'm king of the world
When I'm king of the worldCaptcha
Liedje Angelfish King Of The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied King Of The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angelfish King Of The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje King Of The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.