Angel Baby


It's just like heaven
Being here with you
You're like an angel
Too good to be true

But after all
I love you, I do
Angel baby
My angel baby

When you are near me
My heart skips a beat
I can hardly stand
On my own two feet
Because I love you
I love you, I do

Angel baby
My angel baby
Angel baby
My angel baby

Ooh, I love you
Ooh, I do
No one can love you
Like I do, ooh

From the first time that
I looked deep into your eyes
You sent me off to heaven, baby
Body and mind

Everything about you is
Everything that I've dreamed of
And now you're here beside me
My angel from above

No cambiaria una cosa
De ti aunque pudiera
Porque tu heres mi angel
Angelito mio

Nunca me dejes solay sinti
Que sintu amor
No quiero vivir
Porque te quiero
Te quiero eserio
Angel mio, mi angelito

It's just like heaven
Here with you, dear
I could never stay away
Without you near
Because I love you
I love you, I do

Angel baby
My angel baby
Angel baby
My angel baby

Ooh, I love you
Ooh, I do
No one can love you
Like I do, ooh, oohCaptcha
Widget
Liedje Angelica Angel Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Angel Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angelica Angel Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Angel Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.